University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W..
(2008): 20. Arbeitssitzung des Fachausschusses für Betriebswirtschaft - Protokoll

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint