University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Moser, T.; Kapfer, M.; Kantelhardt, J..
(2013): Entwicklung der Gr├╝nlandbewirtschaftung bei sinkenden Transferzahlungen
Der fortschrittliche Landwirt , 3, 16-19

Authors BOKU Wien:
Kantelhardt Jochen
Kapfer Martin
Moser Tobias© BOKU Wien Imprint