University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Vollmann, J.
(2014): Zukunft der Soja-Züchtung für Mitteleuropa
Der Pflanzenarzt, 67 (Heft 11-12), 16-18; ISSN 0031-6733

Authors BOKU Wien:
Vollmann Johann© BOKU Wien Imprint