University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W; Mutenthaler, D.
(2014): Risikomanagement im Rahmen der Forsteinrichtung
Forstzeitung, 125 (11), 6-7

Authors BOKU Wien:
Mutenthaler Daniel
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint