University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Breuer, G..
(1997): Kalkulácia nákladov pre inovativne prjekty v pol'nohospodárskom podniku - Kostenkalkulation für innovative Projekte.
Prípadove studie k regionálnemu manazmentu na vychodnon slovensku. Slovenská pol'nohospodárska univerzita Nitra DP FEM, 29-32, Kosice

Authors BOKU Wien:
Breuer Guenter© BOKU Wien Imprint