University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W., Brawenz, Ch., Butter, F., Frank, G., Knieling, A., Krehan, H., Moser, O., Weidinger, H., Weiss, G..
(1997): Waldeswert - Der Wert des Waldes für die Gesellschaft.
Österreichischer Forstverein (Hrsg.), Wien

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter
Weiß Gerhard© BOKU Wien Imprint