University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kirisits, T; Schopf, A.
(): Untersuchungen zur Resistenz der Gemeinen Esche gegenüber dem Eschentriebsterben
Forstschutzreferentenbesprechung (Herbst), NOVEMBER 24-25, 2015, Linz, Österreich

Authors BOKU Wien:
Kirisits Thomas
Schopf Axel
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint