University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kang, X; Wang, S; Wu, W; Xu, GL; Zhao, JQ; Liu, FS.
(2022): Soil-water interaction affecting a deep-seated landslide: from field monitoring to experimental analysis (vol 81, 82, 2022)
B ENG GEOL ENVIRON. 2022; 81(3), 119 FullText FullText_BOKU

Authors BOKU Wien:
Kang Xuan
Wang Shun
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:




Altmetric:
© BOKU Wien Imprint