BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Bozza, G., Gretzmacher, R., Vollmann, J..
(1994): The influence of sunlight and heat on inoculation.
Poster, Technical Meeting of the FAO European Network on Soyabean, Padua/Italien, 23. September

Autor*innen der BOKU Wien:
Gretzmacher Ralph
Vollmann Johann© BOKU Wien Impressum