University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kögler B., Domig K.J., Mayrhofer S., Kneifel W..
(2005): Eignung standardisierter Verfahren zur Antibiotikaresistenzpr√ľfung lebensmittelrelevanter Mikroorganismen
In: Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen e.V.: Lebensmitteltechnologie 2005: GDL Kongress Lebensmitteltechnologie 2005, 06. - 08. Oktober 2005, Dresden, BRD

Authors BOKU Wien:
Domig Konrad
Kneifel Wolfgang
Mayrhofer Sigrid
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint