University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Konvalina P., Grausgruber H..
(2012): Pšenice špalda (Triticum spelta L.)
In: Konvalina P. (Ed.), Pěstování a využití minoritních obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství , 51-70; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika; ISBN 978-80-87510-24-7

Authors BOKU Wien:
Grausgruber Heinrich
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint